Tag Archives - picnic

Hello Summer 2020

Hello Summer 2020 Vậy là một mùa Summer holiday nữa lại đến. Năm nay SINKA VIỆT NAM chọn Hạ Long làm nơi nghỉ dưỡng, relax cho thời gian đã chiến đấu hết mình vì công việc.(bow)(bow) Sau đây là những nơi mà chúng ta có thể relax khi vui chơi tại Hạ Long. Mình xin…