Category Archives - Recruitment

SINKA VN-Tin tuyển dụng Tháng 8

SINKA VN-Tin tuyển dụng Tháng 8 Nhằm mở rộng quy mô và nhu cầu nhân sự cho dự án SINKA VIỆT NAM tiếp tục tuyển dụng các vị trí sau: 1. Ruby on Rails DeveloperSố lượng: 3Offer: 500$ ~ 1000$ a. Mô tả công việc:Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on…