Author Archives - sinka blogger

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL Ngoài pgAdmin là tool chuyên dành cho hệ quản trị CSDL posgressql, thì có thể dùng nhiều tool client khác để kết nối. Bài viết này sử dụng HeidiSQL. 1. Download và cài đặt HeidiSQL https://www.heidisql.com/download.php Nếu ko muốn cài đặt mà run luôn, thì download bản Portable version….

SINKA VN-Tin tuyển dụng Tháng 8

SINKA VN-Tin tuyển dụng Tháng 8 Nhằm mở rộng quy mô và nhu cầu nhân sự cho dự án SINKA VIỆT NAM tiếp tục tuyển dụng các vị trí sau: 1. Ruby on Rails DeveloperSố lượng: 3Offer: 500$ ~ 1000$ a. Mô tả công việc:Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on…