Author Archives - sinka blogger

Cách cài đặt apache2 trên centos 7

Cách cài đặt apache2 trên centos 7 Đầu tiên là login vào server, mọi người sử dụng đăng nhập user có quyền sudo để install nhé.Xem bài hướng dẫn remote server tại đây.Sau khi login thành công ta tiến hành install theo các bước sau:1. update các package của server2. install apache (httpd) ———————————————————————————– 1….

Cách cài đặt mariadb trên centos 7

Cách cài đặt mariadb trên centos 7 Update package linuxsudo yum update Cài đặt mariadbsudo yum install mariadb-server Sau khi cài đặt xong, start servicesudo service mariadb start Cài đặt mật khẩu cho tài khoản rootmysql_secure_installation Cách tạo database mọi người xem bài viết này nhá: https://sinka.vn/2021/10/12/mariadb-cach-tao-database-va-user-bang-command-line-remote-access-client-tren-centos/

Cách deploy wordpress trên apache2 lên môi trường centos 7

Cách deploy wordpress trên apache2 lên môi trường centos 7 Yêu cầu cài đặt lần lượt theo các bước sau:1. Cài đặt apache https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-apache2-tren-centos-7/2. Cài đặt mariadb https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-mariadb-tren-centos-7/3. Cài đặt php https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-php-tren-centos-7/ 4. Cài đặt wordpress– Tạo database, user, phân quyền, lần lượt bằng các command sau: – Download source code wordpres mới nhất về…

Hướng dẫn tạo USB Boot qua Rufus

Hướng dẫn tạo USB Boot qua Rufus Truy cập trang chủ của Rufus để download https://rufus.ie/ – Rufus 3.8 là phiên bản cài đặt trực tiếp vào máy– Rufus 3.8 Portable là phiên bản không cần cài đặt, run luôn sau khi tải về Ở đây mình download bản Portable cho nhanh, không phải cài…

[React-Native] Fix lỗi “signatures do not match previously installed version” khi build release apk

[React-Native] Fix lỗi “signatures do not match previously installed version” khi build release apk Khi run command sau thì gặp lỗi như dưới đây Nếu gặp lỗi như trên thì fix như sau, Vào comand line gõ lệnh: adb uninstall “com.domain.yourapp” Sau đó run lại lênh ở trên để kiểm tra react-native run-android –variant=release KẾT…

[Flutter] Hướng dẫn generate json_serializable trong một object

[Flutter] Hướng dẫn generate json_serializable trong một object Mặc dù có nhiều thư viện, nhưng ở bài này ta sẽ sử dụng thư viện json_annotation để generate json_serializable (tức là file *.g.dart), thường sử dụng generate json cho một object (hay model) Cài đặt thư viện json_annotationVào file pubspec.yaml trong project để add thư viện…