[Python] Hướng dẫn cài đặt Python trên IDE Visual Studio Code

[Python] Hướng dẫn cài đặt Python trên IDE Visual Studio Code

  1. Cài đặt Visual Studio Code
    Link: https://code.visualstudio.com/download
  2. Open visual studio code lên
    > Vào mục Extension hoặc Ctrl + Shift + X để mở
    > Gõ vào ô search chữ “Python” -> xuất hiện extension Python của Microsoft
    > Click button Install

OK, DONE!

Post a comment

Your email address will not be published.