Làm thế nào để UNPUBLISH một app trong google store?

Làm thế nào để UNPUBLISH một app trong google store?

Đơn giản mọi người chỉ cần làm theo các bước sau.

Step1: đăng nhập vào google store

theo link sau: https://play.google.com/apps/publish

Step2: Vào chi tiết ứng dụng cần UNPUBLISH (Hủy xuất bản)

Step3: Hủy xuất bản

Làm theo hình sau:

XONG !!!

Post a comment

Your email address will not be published.