Cách cài đặt hệ điều hành Centos 7 Step by Step

Cách cài đặt hệ điều hành Centos 7 Step by Step

Đầu tiền cần một USB đã boot từ file ISO Centos 7
Xem các tao boot USB tại đây: Hướng dẫn tạo boot USB

Sau khi chọn Install CentOS 7, màn hình sau xuất hiện, mọi người đợi một sẽ đến màn hình chọn ngôn ngữ

Mọi người Chọn ngôn ngữ, sau đó click Continue

Tiếp theo đến màn hình thiết lập ổ đĩa cài đặt cho OS

Chọn ổ đĩa để cài đặt, sau đó click button Done

Tiếp theo click button Begin Installation

Click vào ROOT PASSWORD để Thiết lập account login cho server

Nhập password và Done

Click vào USER CREATION để tạo user.
Chú ý ở trên là tạo mật khẩu cho user root, còn bước này là tạo một user khác.

Tích chọn Make this user administrator, nếu mọi người muốn user có quyền admin

Chờ một lúc để OS cài đặt xong, sau đó Reboot lại,

Kết thúc cài đặt

CHÚC MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNG!

Post a comment

Your email address will not be published.