Bạn có biết Quản lý công việc hiệu quả theo AGILE là gì?

Bạn có biết Quản lý công việc hiệu quả theo AGILE là gì?

“Khách hàng là số một; nhân viên là số hai; cổ đông là số ba”

JACK MA (người sáng lập tập đoàn Alibaba)

“Khi cả doanh nghiệp thật sự tiếp thu văn hóa Aglie, nó sẽ vận hành giống một đội tàu cao tốc hơn là chiến hạm đồ sộ”

câu nói trong cuốn sách Quản lý công việc theo phương pháp Agile

Tại sao mình lại muốn chia sẻ với mọi người về “Quản lý công việc theo Agile”, đơn giản vì mình thấy nó hay, và công nhận rất hiệu quả :D.

Để nói về Agile thì rất nhiều mục, nhưng mình chỉ nói về những mục mình đã áp dụng thực tế, cụ thể là gì, cụ thể như sau:

Post a comment

Your email address will not be published.