PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEB

Chiến lược web tốt nhất

Các kỹ sư của SINKA Việt Nam có k
inh nghiệm về Java, PHP, C#, PYTHON,… và chúng tôi sẽ đáp lại yêu cầu của bạn.

Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp lớn được xây dựng trên những kinh nghiệm tuyệt vời. Và, chúng tôi thực hành một quá trình thiết kế hợp tác, tập trung vào người dùng mang lại những trải nghiệm trực tuyến mà người dùng của bạn sẽ yêu thích. Chúng tôi hiểu rằng nó không chỉ là về ứng dụng, trang web hoặc chiến dịch. Đó là thêm về kết quả-chẳng hạn như tham gia của người dùng, năng suất, thắc mắc và bán hàng. Chúng tôi đầu tư vào việc đạt được kết quả đo. Chúng tôi đầu tư vào việc đạt được kết quả đo.

Dưới đây là bảng thành tích của các dự án mà chúng tôi đã thực hiện. Khách hàng của chúng tôi từ các khách hàng Nhật bản khó tính nhất, đến các khách hàng anh, mỹ, singapore,…cũng rất hài lòng.

Thành tựu Công nghệ nổi bật đã sử dụng
Java
 • Hệ thống ERP
 • Hệ thống lương
 • Hệ thống việc làm
 • Hệ thống nhân sự
 • Hệ thống sức khỏe
 • Build hệ thống theo mô hình DDD
 • Sử dụng SQL Server, postgres, Oracle, SQL Server
 • PHP
 • Hệ thống Đặt phòng khách sạn
 • Hệ thống phòng cho thuê
 • Hệ thống mạng xã hội
 • Hệ thống CMS
 • Hệ thống đấu giá
 • Trang web WordPress
 • Tạo trang Landing page
 • Tích hợp thanh toán credit card và stripe
 • Tích hợp API Neppan
 • Tích hợp Booking.com, AirBnb
 • Tích hợp khóa từ xa remotelock
 • Liên kết paid.jp
 • Tích hợp Facebook, LINE, Pinterest, Twitter
 • .NET
 • Hệ thống quản lý kho bãi
 • Hệ thống quản lý bán hàng
 • Asp.Net
 • .Net core 2
 • Dựa trên Microservice, DDD CQRS
 • MediatR, Kong
 • SQL Server, postgres, Redis
 • Python
 • Nhà hàng và hệ thống quản lý địa điểm massage
 • Trang web tin tức